Waarom is er nog een Internationale Vrouwendag anno 2014?

Omdat er nog veel te doen valt voordat vrouwen een vergelijkbare positie hebben als mannen:

Feiten over vrouwen

1. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
2. Vrouwen doen 66% van al het werk
3. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
4. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
5. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
6. Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
7. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
8. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
9. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw
10. Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen

Van de website: http://www.beleven.org/feest/internationale_vrouwendag  lees daar meer.

 

 

Raar maar waar – vrouwen zijn nog steeds achtergesteld vergeleken met mannen

Gelezen in NU:

Het is in Nederland nog altijd slecht gesteld met de rechten van vrouwen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in het gepresenteerde jaarverslag.

Foto:  Thinkstock

Het aantal uitspraken over discriminatie op basis van geslacht steeg in vergelijking met 2011. Er is vooral een toename te zien in zwangerschapsdiscriminatie.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de werkende moeders in 2012 te maken gehad met een ervaring rond hun zwangerschap die wijst op discriminatie.

Lees meer

Mothers can change the world – video van Playing for Change

Vrouwenrechten zijn mensenrechten

De 57e Commission on the Status of Women van de VN eindigde vrijdagavond laat, 15 maart, met tot opluchting van velen, een vastgesteld document. Dat was geen vanzelfsprekendheid. In 2012 eindigde de CSW zonder gedeeld resultaat en in 2013 zag het er lange tijd ook niet goed uit. Een weg van strijd en emotie ging er aan vooraf.

Lees meer op de website van Vrouwenvannu.nl 

%d bloggers liken dit: