Even voorstellen: Sylvia Borgers, workshop keramiek op Internationale Vrouwendag

sylvia 1sylvia 2sylvia 3

“Het werk van de IJsselsteinse keramiste Silvia Borgers , is even zo kleurrijk als fantasievol.

In detail uitgevoerde fantasiefiguren wagen zich doelbewust in strijdbare positie even herkenbaar als onbestaanbaar.

Grimmigheid en humor wisselen elkaar af.

Het materiaal en de glazuren inclusief de goud en koperlusters zijn ten volle benut om het oog van de beschouwer te boeien”

sylvia

De workshop/lezing(kje)

Tijdens deze workshop vertelt Silvia Borgers alles over haar vak als keramist, de geschiedenis van haar beroep en haar atelier “Keramiek op Zolder” Wanneer je dat wil ga je tijdens deze workshop ook een poging wagen om een duimpotje te maken. Tijdens de voorafgaande introductie is je dan al duidelijk geworden waarom!

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden, tenzij je je potje wilt laten stoken. Dan kost het €2,50 en vergeet niet in dat geval je telefoonnummer aan Silvia te geven zodat ze je bellen kan als je het bij haar op kunt halen.

Silvia Borgers

Weegbree 92

3401KB IJsselstein

0306872457

Mail : keramiekopzolder@hotmail.com

www.silviaborgers.kunstinzicht.nl

Koffie Inloop – vrijdag 8 augustus om 20.00 uur

Ook al is het vakantie, aanstaande vrijdag 8 augustus is het weer Koffie Inloop met Vrouwen&IJsselstein in het Theatercafe van het Fulco. Het begint om 20.00 tot 22.00 uur.

Deze keer zijn Sonja Stoel en Dyana Loehr de gastvrouwen. Gezellig als je ook komt!

(Consumpties zijn voor eigen rekening)

 

 

Over Internationale Vrouwendag………

De geschiedenis van Internationale Vrouwendag en waarom het gevierd wordt op 8 maart…

female

Solidariteit en strijdbaarheid
Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.
In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland.
Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.
Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten?
Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.
Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.
De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1907)
Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij nam het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging.
De Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1910) In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat in de praktijk de socialistische partijen zich niet erg bleken in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, werd gezocht naar een middel om nog meer vrouwen bij de strijd te betrekken.
Op voorstel van Clara Zetkin werd afgesproken om ieder jaar een internationale vrouwendag – onder andere voor het algemeen vrouwenkiesrecht – te houden. Op die dag zou propaganda worden gemaakt, gedemonstreerd en vergaderd.

vrouwenkiesrecht

Waarom op 8 maart?
In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg namelijk vrouwen massaal in opstand gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart door deze ontwikkeling ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd. De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd. In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
Bron: http://www.aletta.nu

En nu, anno 2014 …..
In Nederland wordt in veel gemeenten Internationale Vrouwendag gevierd op 8 maart. Er is nog steeds aandacht nodig voor ongelijkheid. Denk alleen al aan het onderzoek van het EU –agentschap dat een derde van alle Europese vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer is geweest van lichamelijk of seksueel geweld (NU.nl, 4 maart ). Denk aan arbeidsongelijkheid en salarissen. Denk aan de ongelijkheid in zorgtaken enz.
Echter, 8 maart is ook een dag om met elkaar te vieren, mekaar te ontmoeten en te verbinden. En dat doen we komende zaterdag in Pantalone.

We hopen jou ook te ontmoeten!!!

Alle pitches van de politieke vrouwen zijn bekend, kies jij voor een vrouw?

Hoe zit het eigenlijk?

Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65 (bron: Staat van Bestuur). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van dit percentage. Lees de motivatie van onderstaande personen, waarom zij meer vrouwen in de gemeentepolitiek belangrijk vinden.

IK KIES EEN VROUW…
… omdat het democratisch is.
Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als gemeenteraden voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.
Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.
Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een ‘excuustruus’ genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.
Anneke van Veen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren en dat zeg ik als een man.
Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.
Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

IK KIES EEN VROUW…
… omdat we gelijkheid af moeten dwingen.
We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.
Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen andere accenten leggen.
Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.
Lotte Wouters, Beleidsmedewerker Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.
Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

alletta jacobs

Laat je stem niet verloren gaan en kom morgen luisteren wat de politieke vrouwen en één man te vertellen hebben over hun ideeën over leven en zorgen in IJsselstein.
Laat je stem een bewuste stem zijn!

We zien jullie graag morgen, vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek op de tweede verdieping!!

Voorbereidingen politiek café in volle gang

Op 28 februari 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein samen met de Bibliotheek IJsselstein, het politiek café. Het idee om gezamenlijk een politiek café te organiseren ontstond tijdens de Beursvloer van 2013. Daar ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar om met gesloten beurs diensten uit te wisselen. Voor de stichting Vrouwen&IJsselstein is het een prima mogelijkheid om deals te sluiten met andere maatschappelijke organisaties of met private partijen. We bedenken dan een creatieve tegenprestatie.
Op de Beurs bleek dat de Bibliotheek van plan was om een politiek café te organiseren. Vrouwen&IJsselstein had datzelfde plan maar dan wel een debat over onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen. Het tweede doel was ook vrouwen meer bij de politiek te betrekken zodat hun stem op 19 maart een bewuste stem is.
Annemarie Doesburg en Catrien Corstens van de Bibliotheek zijn nauw bij de organisatie betrokken. De Bibliotheek staat nog veel meer als vroeger midden in de samenleving en biedt de mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren, wil een ontmoetingsplek zijn, bindt en verbindt organisaties. Het politiek café is een mooi voorbeeld daarvan.
Ook kun je er prima overleggen, zoals op de foto is te zien. Daarop zijn te zien behalve Catrien, de drie leden van de voorbereidingsgroep: Marja van Rooijen en Leny Gubbi van het bestuur en Hannie Kraaykamp, één van onze vrijwilligers, die een grote bijdrage levert bij de voorbereiding.

href=”https://vrouwenenijsselstein.files.wordpress.com/2014/02/foto-voorbereiding-politiek-cafe-met-bieb.jpg”>foto voorbereiding politiek cafe met bieb

vrouwen zitten echt anders in elkaar dan mannen

Vrouwen zitten écht anders in elkaar dan mannen

Door: Ellen de Visser − 18/12/13, 07:03 uit de Volkskrant

Vrouwen verschillen van mannen en dan niet alleen op het gebied van geslachtsorganen. Ook hart, spijsvertering, hersenen en immuunsysteem functioneren anders. Ziekten openbaren zich anders bij vrouwen, het beloop verschilt, de risicofactoren wijken af en de frequentie van aandoeningen loopt uiteen. 

De impliciete veronderstelling was dat vrouwen hetzelfde reageren. Dat blijkt vaak niet het geval.

Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie

Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van botontkalking, urineweginfecties, bloedarmoede en migraine. Terwijl oogletsel, liesbreuk, aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten typische mannenziekten zijn.

Veel artsen zijn zich niet bewust van die verschillen, aldus Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie aan het UMC Utrecht. Dat is zorgwekkend, zegt hij, want vrouwen zijn daardoor ‘aantoonbaar slechter af’.

Het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, dat vorige week verscheen, moet aandacht vragen voor sekseverschillen in de gezondheid. Dat dient niet alleen een groot maatschappelijk belang, zegt Fauser, een van de initiatiefnemers, maar is ook uit het oogpunt van de kosten cruciaal. Vrouwen hebben vaker lichamelijke klachten, ze leven weliswaar langer, maar niet in goede gezondheid, ze overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen.

Blanke westerse man
Decennialang was het onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen gebaseerd op hetzelfde model: de blanke westerse man van 70 kilo. Onderzoeksresultaten werden simpelweg vertaald naar vrouwen. Fauser: ‘De impliciete veronderstelling was dat vrouwen hetzelfde reageren. Dat blijkt vaak niet het geval.’

Aan het boek werkten veertig specialisten mee, van psychiaters en oncologen tot cardiologen. Zij noteerden wat bekend is over de sekseverschillen op hun vakgebied. Duidelijk is dat er nog enorme hiaten zijn in de kennis, zegt Fauser. Belangrijkste doel van het boek is dan ook om aandacht te vragen voor onderzoek. En om de verschillen te laten doordringen in de geneeskunde-opleiding en de behandelrichtlijnen.

 

Facebook pagina Vrouwen&IJsselstein

Ken je de Facebook Pagina van Vrouwen&IJsselstein al?

We zouden het leuk vinden als je met ons mee praat!

Klik op de Vind ik leuk  button in de rechterkolom van deze website als je met ons mee wilt doen.

———————————————————————————————

 

Naast deze Facebook Pagina is er ook nog een besloten groep Vrouwen&IJsselstein waar je bij aan kunt sluiten.

Je kunt deze groep vinden door in Facebook te zoeken op Vrouwen&IJsselstein en te kiezen voor de besloten groep die je te voorschijn ziet komen. In die groep kun je vragen om toegelaten te worden (aan rechterkant pagina).

%d bloggers liken dit: