Denk ook mee over de toekomst van IJsselstein !

IJsselstein krijgt een IJ100. Op zaterdag 29 maart vanaf 13:00 uur wordt in IJsselstein een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners, ondernemers, bestuurders, politici, kunstenaars en vertegenwoordigers van organisaties.
Het is een initiatief van DD66. Je kunt je opgeven bij de stand van D66 tijdens de verkiezingsmarkt op vrijdag 14 maart of een mail sturen naar IJ100@outlook.com of schrijf je in via het inschrijfformulier op: https://a.pgtb.me/CbvtJC

IJ100

Tijdens de bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over IJsselstein, over de toekomst van IJsselstein, over de issues die in de nieuwe raadsperiode aan de orde zijn en wat daar volgens hen aan zou moeten of kunnen gebeuren. Aan het einde van de bijeenkomst maken de deelnemers een keus uit de voorstellen en verwerken deze in een pamflet, die aan de coalitie-onderhandelaars wordt aangeboden.

Jos Dolstra en Body& Mind language

Jos Dolstra heeft in het verleden een inspirerende lezing gehouden op Internationale Vrouwendag. We hadden haar graag nog een keer het podium willen geven maar dat gaat dit jaar niet lukken. Daarom op deze plek wat meer informatie over Jos en haar passie dansen te verbinden met mentale gezondheid, wel-voelen, lichaamstaal en levenshouding. Verbinden met jezelf.

jos dolstra

Jos Dolstra heeft zich gespecialiseerd in Body & Mind Language. BML gaat er van uit dat onze levenshouding volledig wordt weergegeven in onze lichaamshouding. Je ziet dit in spierspanningspatronen, ademhaling, blokkades en de mate waarin we contact toestaan. Daarom hoort volgens Jos hoort het lichaam, met zijn eigen lichaamsgeheugen, ingezet te worden bij het begeleiden van mensen.
Ze heeft er over geschreven en een opleiding opgezet tot coach BML.

boek jos dolstra .

Op 18 februari verschijnt haar tweede boek Coachen met Body & Mind Language over deze manier van begeleiden van mensen. Het bijzondere aan de aanpak het combineren van de kracht van gesprekstechniek en non verbale technieken. Jos ziet taal als een waardevol onderdeel van ons vermogen onszelf te uiten. Binnen taal liggen metaforen verborgen en beelden, die binnen BML direct worden omgezet naar houding en gebaar.
In plaats van over de situatie te praten wordt de cliënt in de ervaring uitgenodigd.

Body & Mind Language wordt inmiddels ingezet in het onderwijs, management, therapie, coaching etc.

Jos: Er wordt wel eens aan me gevraagd of ik nu niet iets heel anders doe. Juist omdat mensen me kennen van het dansinstituut in IJsselstein, dat al 34 jaar bestaat. Al die jaren mag ik mensen fysiek in beweging zetten. Op mijn huidige leeftijd doe ik dat binnen BML nog steeds, alleen nu emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel.

Verdere info over BML en de boeken van jos: http://www.bmli.nl

Marijke van Beukering van D66 ziet graag meer vrouwen in de politiek!

Marijke van Beukering van D66, is nu de enige vrouwelijke wethouder. Zij is de vierde deelnemer aan het politiek café. Lees wat zij belangrijk vindt voor vrouwen in IJsselstein.

V&IJ Marijke
Wie ben ik?
Mijn naam is Marijke van Beukering-Huijbregts, 42 jaar. Na vele omzwervingen in binnen- en buitenland eind 2001 neergestreken in IJsselstein. Ik ben getrouwd met Sander en samen hebben we een dochter Kim van 10 jaar oud.
In 2010 werd ik wethouder voor D66 met in mijn portefeuille o.m. welzijn, onderwijs en jeugdbeleid. Daarvoor was ik vier jaar gemeenteraadslid. Net als in 2010 ben ik opnieuw lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was ik de enige vrouwelijke lijsttrekker, dit jaar zijn we met z’n drieën. Het gaat de goede kant op. We zijn er echter nog lang niet.
Wat doe ik in de politiek?
Ik ben ooit in de politiek gegaan omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Meebeslissen in plaats van klagen langs de zijlijn; dialoog in plaats van debat; luisteren in plaats van steeds aan het woord zijn. Duidelijk zijn wat je keuze is en waarom je die keuze maakt. En ook leren van fouten en beleid aanpassen in plaats van maar verder blijven gaan op de verkeerde weg. Al deze facetten komen voor mij samen in de politiek en bij mijn partij D66. D66 is een partij die uitgaat van de eigen kracht van de mensen. Dat past heel goed bij mij. In mijn werk als wethouder ga ik steeds op zoek naar die kracht. En er is heel veel kracht in IJsselstein.
Wat beweegt mij?
Ik wil heel graag de politiek dichterbij de mensen brengen. Ik heb in de afgelopen periode mensen de gelegenheid gegeven een dagje met mij mee te lopen. Daar hebben veel mensen enthousiast op gereageerd. Daarnaast houd ik de drempel zo laag mogelijk. Het inloopspreekuur zou wat mij betreft nog drukker bezocht mogen worden. Aan de andere kant merk ik dat mensen mij op straat en ook tijdens bijeenkomsten goed weten te vinden. Mijn enige wens is dat er nog meer vrouwen actief worden in de politiek. Met Carolien Pape (destijds raadslid CU) heb ik voor Vrouwen en IJsselstein ooit een snuffelcursus lokale politiek gehouden. Zoiets wil ik heel graag herhalen. Ik denk namelijk dat er heel veel potentieel onder de vrouwen is. Die kracht moeten we veel meer benutten.

Mijn pitch:
1. De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij maar ook de rol die vrouwen krijgen, binnen de verschuivingen in het sociale domein rondom (mantel)zorg) en zelfredzaamheid.
Vrouwen kunnen “verschillende schoteltjes in de lucht” houden. Voor de combinatie van werk, gezin en huishouden draaien wij onze hand niet om. Gek genoeg wordt er bij het Wmo-loket nauwelijks om ondersteuning gevraagd als de man naar het ziekenhuis moet. Dat is anders als de vrouw door ziekte uitvalt. Hieruit blijkt voor mij dat de vrouw een belangrijke kracht is in onze participatiesamenleving. Gezien de verschuivingen binnen het sociale domein is het goed als er meer balans komt in de verdeling van zorgtaken. We moeten dus ons best doen om meer mannen erbij te betrekken.

2. Economische zelfstandigheid van vrouwen
Ik vind economische zelfstandigheid van vrouwen erg belangrijk. Mijn moeder moest stoppen met werken toen zij in verwachting was van mijn zus. Ze heeft vaak verzucht dat ze daar spijt van had. Niet alleen beperkte haar netwerk zich tot de niet werkende vrouwen, ze was daarom ook afhankelijk van het inkomen van mijn vader. Ze heeft ons daarom meegegeven dat ze hoopte dat wij niet hetzelfde zouden doen. Dezelfde boodschap kregen we mee bij onze beroepskeuze. Ze wilde dat we een opleiding zouden kiezen waarmee we makkelijk een baan zouden krijgen. We kunnen er niet omheen, 1 op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hoe vaak hoor ik dat de vrouw op zoek moet naar een baan en een nieuw huis. Hoe vaak hoor ik dat een vrouw afhankelijk is van haar partner. Ik ben daarom blij met de wijze les van mijn moeder en gun elke vrouw dezelfde wijze woorden.

3. Toekomstbestendige huisvesting en het gebruik van de publieke ruimten in IJsselstein
Mensen willen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Bij voorkeur in hun eigen woning met mogelijk een paar aanpassingen. Toch moeten er ook voldoende gelijkvloerse woningen of mantelzorgwoningen beschikbaar zijn zodat men de keuze heeft. Of de mogelijkheid om bij het huis een mantelzorgunit neer te zetten. Op die manier blijft de huizenmarkt in beweging en kan de inwoner zelf bepalen waar hij of zij oud wil worden. Dat betekent ook dat de publieke ruimten goed toegankelijk moeten zijn. Mensen met een beperking willen zelfstandig een gebouw binnen kunnen gaan. Als je geen beperking hebt wil je ook niet steeds moeten aanbellen of iemand de deur voor je open kan doen. Gebouwen alleen ‘rolstoeltoegankelijk maken’ is dus niet meer van deze tijd. Het vergt van ons een andere manier van denken om iedereen te laten meedoen.

4. Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid
Vrouwen en IJsselstein heeft een paar jaar geleden een fietstocht georganiseerd om te kijken hoe veilig je als vrouw in het donker over straat kunt. Het bleek dat de hoofdroutes in IJsselstein goed verlicht zijn. Toch kun je je als vrouw niet prettig voelen als je alleen over straat gaat. Dit gevoel van veiligheid is lastig te verhelpen met allerlei aanpassingen aan de openbare ruimte. Het kan per persoon verschillend zijn en bijv. ook afhangen van eerdere ervaringen. Ik denk daarom dat het slimmer is om te investeren in de sociale samenhang. Vrouwen die bij elkaar in de buurt wonen halen elkaar op om samen op pad te gaan. Natuurlijk kunnen we ook gewoon een beroep doen op de mannen in onze omgeving. Een netwerk als Vrouwen en IJsselstein heeft al veel vrouwen met elkaar in contact gebracht. Ik hoop dat het netwerk nog heel veel meer contacten zal opleveren. Want dat zou ook een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid onder vrouwen.

De pitch van Jeanette de Neijs van de PvdA

Jeanette heeft de spits afgebeten en ons als eerste een pitch gestuurd.
Dank daarvoor, wie volgt????

Introductie:

foto jeanette

Wie ben ik
Jeanette de Neijs – van Rossum
Geboren en getogen IJsselsteinse
Gehuwd en twee dochters, 33 jaar werkzaam in de verpleging
Raadslid (sinds 2006) namens de PvdA
Lid ombudsteam IJsselstein van de PvdA

Wat doe ik in de politiek:
Mijn ambitie is om een open samenleving voor onze volgende generatie achter te laten. Een land dat zijn kracht ontleent aan goed onderwijs, fatsoenlijke werkomstandigheden en hoogwaardige gezondheidszorg.
Een land waardoor iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

Wat mij beweegt:
Een land voor alle mensen, rijk en arm, maar vooral opkomen voor die mensen die kwetsbaar zijn.
Ik maak me zorgen over het ontstaan van een tweedeling in onze maatschappij op sociaal en economisch vlak.
Mensen die het “gemaakt” hebben en mensen die de “boot” hebben gemist.

Pitch stellingen:
De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij, maar ook de rol die vrouwen krijgen binnen de verschuivingen in het sociale domein (mantelzorg en zelfredzaamheid).
Vrouwen zijn nog steeds koploper in het verlenen van zorgtaken.
Door de huidige ontwikkelingen en veranderingen zullen die zorgtaken alleen maar toenemen.
Vrouwen moeten die zorgtaken niet als vanzelfsprekend naar zich toetrekken maar we moeten zorgen dat ook mannen hierin meer emanciperen.
Daarnaast dienen werkgevers meer ruimte geven om zorgtaken te kunnen uitoefenen en dit vast te leggen in de cao’s.

De economische zelfstandigheid van vrouwen wordt mede bepaalt door opleiding en beroepskeuze.
Goede kinderopvang is een stimulans om te blijven werken.
Daarnaast moet het lonend zijn om meer uren te werken.
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in hoge functies ondanks dat 59% van de afgestudeerden vrouw zijn.
Een quotum invoeren om meer vrouwen in dienst te nemen zou hierbij helpen.
Vrouwen moeten ook gestimuleerd worden om te durven kiezen voor technische beroepen en technische opleidingen.
Tevens dienen mannen en vrouwen hetzelfde salaris te verdienen bij een gelijkwaardige functie.

Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid.
Als mensen zich niet veilig voelen en ook niet veilig zijn, heeft dat negatieve gevolgen op hun gezondheid.
Strijd voor emancipatie betekent strijd tegen alle vormen van onderdrukking.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onaanvaardbaar.
Dat geldt voor huiselijk geweld, maar evengoed voor eerwraak, gedwongen prostitutie en genitale verminking.

V&IJ in overleg met Fiet Nafzger van Syrinx Nieuwegein over optreden tijdens Int. Vrouwendag

Gadisja-Fiet

Links Gadisja Kajdouh (V&IJ) – Rechts Fiet Nafzger (Syrinx Nieuwegein) – Clarie heeft de foto gemaakt en staat er niet op – op de 1e verdieping in Bibliotheek Lek IJssel

Het was een leuke kennismaking vandaag met Fiet Nafzger, een contact van het Soroptimisten vrouwennetwerk.

Vrouwen&IJsselstein is blij dat de muzikaal heel veelzijdige Fiet een optreden wil verzorgen tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart in Theater Pantalone.

Vandaag was een overleg ter voorbereiding van 8 maart. Meer informatie volgt!

Help een aanstaande moeder!

Update 27 januari: inmiddels zijn er ruim voldoende babyspullen! Iedereen hartelijk dank voor haar/zijn bijdrage. 

==============================================================================

Beste vrouwen, deze vraag kreeg ik via de coördinator van de Vrouwencultuurgroep IJsselstein.

Ik deel het graag met jullie, want misschien heeft iemand van ons  zomaar spulletjes op zolder liggen, die niet meer gebruikt worden.

Marja van Rooijen

namens Vrouwen&IJsselstein

Gevraagd BABY SPULLEN (meisje)

voor alleenstaande a.s. moeder (vluchtelinge).

Reacties direct naar aanvrager (voor info zie hieronder)

Oproep voor een zwangere cliënte van 20 jaar. Zij is onlangs plotseling verlaten door haar man en bevalt vermoedelijk in februari 2014.

Ze weet dat ze een meisje krijgt en ze heeft een klein zakje met kleertjes, maar verder nog helemaal niets voor de baby.

Ze heeft net een uitkering aangevraagd, maar ze heeft eigenlijk nog alles nodig: kleertjes voor een meisje (hemdjes, truitjes, broekjes, maillots, jasje e.d.) en daarnaast een bedje of wiegje, lakentjes, dekentje, aankleedkussen, badje en misschien wat speelgoedjes, kinderwagen, box).

Zou jij via jou adressenlijst een oproep willen doen voor babyspullen? Ik heb erg met haar te doen..

Vriendelijke groeten,

Mieke Zeilstra

Bureau Inburgering

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Email: W.Zeilstra@nieuwegein.nl

Website: www.nieuwegein.nl

Telefoon: 14 030

Fax: (030) 6045016

IJsselsteinse vrouwen hebben elkaar veel te vertellen tijdens Koffie Inloop

Vanavond waren we weer met een gezellige groep in het Fulco Theatercafe waarbij twee vrouwen voor het eerst langs kwamen. Leuk om dat gewoon te doen, en te merken dat je elkaar veel te vertellen hebt. Over mooie trainingen die je gevolgd hebt, opknap plannen en creatieve ideeen voor in huis, internationale vrouwendag plannen en mogelijkheden, alchemista zijn, creativiteit, over verbinden en nog heel veel meer.

Ook vanavond zijn er kaarten geschreven over verbinden, dit is er eentje van:

kaart2

Koffie Inloop – maandag 9 dec 2013 om 20:00 in Fulco Theatercafe

Het is weer tijd voor een gezellige Koffie Inloop met Vrouwen&IJsselstein! Kom je ook? 

Aanmelden is niet nodig, en kosten zijn er ook niet. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Je herkent de leden van V&IJ aan hun badge.

Vind je het ook leuk om te horen waar vrouwen uit IJsselstein zoal mee bezig zijn? Over de kerstmarkt in het stadje bijvoorbeeld, over Eetbaar IJsselstein, over komende internationale vrouwendag op 8 maart 2014 in Pantalone, over recepten en lekker eten, over nieuwe initiatieven, over de nieuwste films en boeken, de avond met mevrouw Klein Sprokkelhorst, leuke theatervoorstellingen, over….

Of wil je iets vertellen over wat je zelf bezig houdt, welke inspirerende plekken je bezocht hebt, wat je graag samen zou doen met iemand anders, wat je aanraders vindt, wat je plannen zijn met kerst, je wintersportvakantie plannen, de nieuwe hobby waar je mee bezig bent, je nieuwste creaties, over….

Vrouwen&IJsselstein vindt verbinden belangrijk. Dat is dan ook het thema van komende internationale vrouwendag op 8 maart 2014. In de aanloop naar deze feestelijke dag vragen we tijdens de Koffie Inloop vrouwen op een kaartje willen zetten wat voor hen Verbinding betekent. Dat hebben we ook afgelopen Boeken brunch gedaan. Dit is wat een van de aanwezige vrouwen schreef:

 

 

Inspiratie

 

Vertaling: We waren jong en mooi. Nu zijn we alleen mooi.

 

Inspiratie

%d bloggers liken dit: