Programma internationale vrouwendag zaterdag 5 maart

Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal voor leuks en interessants gaat gebeuren op de 10e viering van internationale vrouwendag in IJsselstein?

Check dan regelmatig de informatie op onze speciale evenementenpagina op Facebook (ook te zien als je geen Facebook hebt): https://nl-nl.facebook.com/events/690891887613950 – als je op ‘Gaat’of ‘Geïnteresseerd’ klikt, krijg je automatisch updates. Of download het programma op A4-formaat via deze link: http://bit.ly/1oRvkS7

De toegang is € 5 per persoon. Daarvoor krijg je een kop koffie of thee en toegang tot een lezing en een workshop. Daarnaast krijg je een kortingsbon van € 2,50 die je kunt besteden bij een van de stands in de centrale hal van de Ontmoetingskerk. Heb je een U-pas? Dan is de entree voor jou gratis.

(de foto is van de viering in 2015)

centrale hal (19)

Vier je leven !

Vier je leven!
Hoe is het met jouw vakantiegevoel, zo half september.
De ervaring leert dat we al weer heel snel in het ritme en de routine van alle dag zitten.
Hoe houd je dat speelse gevoel beter vast en blijf je net als in de vakantie luchtig in het leven staan?
Volgens McGhee, een Amerikaans onderzoeker , is humor een belangrijk hulpmiddel.
Om je zelf en het leven kunnen lachen, helpt tegen stress.
Het goede nieuws is, dat je kunt leren, met meer humor naar het leven te kijken.
Wat zijn de tips om dit andere gedrag aan te leren, beschreven door Paul McGhee.

1.Omring je zelf met humor, dus kijk eens naar een komedie, een cartoon of een cabaretvoorstelling. Schrijf op en verzamel wat je leuk vond. Leg het op een plek waar je het vaak ziet.
2.Ken je eigen humorstijl, weet waar je blij van wordt.
3.Ontwikkel een speelsere houding, gebruik je fantasie. Bedenk een gekke reden waarom mensen voordringen bij de kassa of bumperkleven. Lach om de reden die je bedenkt, het vermindert de ergernis.
4.Leer lachen, laat je gaan met lachen, we zijn het verleerd om ons te laten gaan, maar oefen je eigen lach op een plek waar veel mensen lachen.
5.Vind humor op straat- en deel je plezier met anderen. Let eens op, er zijn veel situaties, gesprekken waar grappige woordspelingen in zitten, of niet kloppende verkeersborden, krantenkoppen ect. Schrijf ze op en lach er samen met iemand om.
6.Lach eens om je zelf. Ken je eigen zwakheden en slordigheden en bedenk er een relativerende opmerking bij.
7.Neem eens afstand van een probleem en kijk er anders tegen aan.
Bv als je de weg niet kunt vinden, zeg tegen je zelf ” ik ben niet verdwaald , maar neem gewoon de toeristische route”.

Mijn ervaring is dat het echt werkt, probeer het ook eens, veel succes en vier het leven met een lach!
Gelezen in psychologie september 2014
lachenhet

De Watersuite van Amicitia in het Fulcotheater

Op vrijdag 6 juni om 20.30 uur speelt Harmonie Amicitia in het Fulcotheater de Watersuite. Er wordt muziek gemaakt over en met water.
Dit is tevens de afsluiting van het project van KunstCentraal en Amicita op de basisscholen in mei.
Alle groepen 5 van de basisscholen gaan kennismaken met muziek en muziekinstrumenten, waarbij ook het thema water centraal staat. Speciaal daarin is de samenwerking met Jongeren op gezond gewicht (JOGG).
JOGG, is de beweging in IJsselstein, waarbij iedereen die met jeugd te maken heeft, zich inzet voor gezond = lekker en bewegen = leuk. Het thema van JOGG in 2013/2014 is water en meer water drinken.
Voor de scholen is een wedstrijd uitgeschreven die te maken heeft met water.
Zie de flyer.
Maar kom vooral kijken naar de speciale uitvoering van Amicitia op 6 juni.
Kaarten zijn verkrijgbaar via http://www.fulcotheater.nl
Op deze avond is er een koffie inloop van Vrouwen&IJsselstein. Het lijkt mij leuk om met meerdere vrouwen naar deze voorstelling te gaan.
Wie gaat er mee?

14.06.06 Flyer watersuite Scholen

Jos Dolstra en Body& Mind language

Jos Dolstra heeft in het verleden een inspirerende lezing gehouden op Internationale Vrouwendag. We hadden haar graag nog een keer het podium willen geven maar dat gaat dit jaar niet lukken. Daarom op deze plek wat meer informatie over Jos en haar passie dansen te verbinden met mentale gezondheid, wel-voelen, lichaamstaal en levenshouding. Verbinden met jezelf.

jos dolstra

Jos Dolstra heeft zich gespecialiseerd in Body & Mind Language. BML gaat er van uit dat onze levenshouding volledig wordt weergegeven in onze lichaamshouding. Je ziet dit in spierspanningspatronen, ademhaling, blokkades en de mate waarin we contact toestaan. Daarom hoort volgens Jos hoort het lichaam, met zijn eigen lichaamsgeheugen, ingezet te worden bij het begeleiden van mensen.
Ze heeft er over geschreven en een opleiding opgezet tot coach BML.

boek jos dolstra .

Op 18 februari verschijnt haar tweede boek Coachen met Body & Mind Language over deze manier van begeleiden van mensen. Het bijzondere aan de aanpak het combineren van de kracht van gesprekstechniek en non verbale technieken. Jos ziet taal als een waardevol onderdeel van ons vermogen onszelf te uiten. Binnen taal liggen metaforen verborgen en beelden, die binnen BML direct worden omgezet naar houding en gebaar.
In plaats van over de situatie te praten wordt de cliënt in de ervaring uitgenodigd.

Body & Mind Language wordt inmiddels ingezet in het onderwijs, management, therapie, coaching etc.

Jos: Er wordt wel eens aan me gevraagd of ik nu niet iets heel anders doe. Juist omdat mensen me kennen van het dansinstituut in IJsselstein, dat al 34 jaar bestaat. Al die jaren mag ik mensen fysiek in beweging zetten. Op mijn huidige leeftijd doe ik dat binnen BML nog steeds, alleen nu emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel.

Verdere info over BML en de boeken van jos: http://www.bmli.nl

Discussie gifvrije onkruidbestrijding gemeente IJsselstein opgeschoven naar juni 2014

Tijdens de clustervergadering Ruimte van 13 februari 2014 stond het verzoek tot ‘gifvrije onkruidbestrijding op straat’ op de agenda bij de gemeente. Het verzoek was om te stoppen met het gebruiken van Roundup, dat de giftige stof glyfosaat bevat. Dit verzoek was op 4 september 2013 door een inwoonster van IJsselstein ingediend omdat zij zich zorgen maakt over de toenemende berichtgeving over gezondheidsrisico’s voor mens en natuur door Roundup.

Het besluit van de vergadering is dat het verzoek over de gemeenteverkiezingen heen getild wordt, en in juni 2014 (10 maanden na het verzoek) nogmaals op de agenda gezet wordt.

Lees meer op- de website van Eetbaar IJsselstein  of op www.dichtbij.nl 

De pitch van Jeanette de Neijs van de PvdA

Jeanette heeft de spits afgebeten en ons als eerste een pitch gestuurd.
Dank daarvoor, wie volgt????

Introductie:

foto jeanette

Wie ben ik
Jeanette de Neijs – van Rossum
Geboren en getogen IJsselsteinse
Gehuwd en twee dochters, 33 jaar werkzaam in de verpleging
Raadslid (sinds 2006) namens de PvdA
Lid ombudsteam IJsselstein van de PvdA

Wat doe ik in de politiek:
Mijn ambitie is om een open samenleving voor onze volgende generatie achter te laten. Een land dat zijn kracht ontleent aan goed onderwijs, fatsoenlijke werkomstandigheden en hoogwaardige gezondheidszorg.
Een land waardoor iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

Wat mij beweegt:
Een land voor alle mensen, rijk en arm, maar vooral opkomen voor die mensen die kwetsbaar zijn.
Ik maak me zorgen over het ontstaan van een tweedeling in onze maatschappij op sociaal en economisch vlak.
Mensen die het “gemaakt” hebben en mensen die de “boot” hebben gemist.

Pitch stellingen:
De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij, maar ook de rol die vrouwen krijgen binnen de verschuivingen in het sociale domein (mantelzorg en zelfredzaamheid).
Vrouwen zijn nog steeds koploper in het verlenen van zorgtaken.
Door de huidige ontwikkelingen en veranderingen zullen die zorgtaken alleen maar toenemen.
Vrouwen moeten die zorgtaken niet als vanzelfsprekend naar zich toetrekken maar we moeten zorgen dat ook mannen hierin meer emanciperen.
Daarnaast dienen werkgevers meer ruimte geven om zorgtaken te kunnen uitoefenen en dit vast te leggen in de cao’s.

De economische zelfstandigheid van vrouwen wordt mede bepaalt door opleiding en beroepskeuze.
Goede kinderopvang is een stimulans om te blijven werken.
Daarnaast moet het lonend zijn om meer uren te werken.
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in hoge functies ondanks dat 59% van de afgestudeerden vrouw zijn.
Een quotum invoeren om meer vrouwen in dienst te nemen zou hierbij helpen.
Vrouwen moeten ook gestimuleerd worden om te durven kiezen voor technische beroepen en technische opleidingen.
Tevens dienen mannen en vrouwen hetzelfde salaris te verdienen bij een gelijkwaardige functie.

Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid.
Als mensen zich niet veilig voelen en ook niet veilig zijn, heeft dat negatieve gevolgen op hun gezondheid.
Strijd voor emancipatie betekent strijd tegen alle vormen van onderdrukking.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onaanvaardbaar.
Dat geldt voor huiselijk geweld, maar evengoed voor eerwraak, gedwongen prostitutie en genitale verminking.

Waarom is het van belang dat vrouwen gaan stemmen!! Wie krijgt jouw stem?

Vrouwenstemmen mogen niet verloren gaan,  als het gaat om onderwerpen die voor specifiek vrouwen van belang zijn in de lokale politiek.

Welke punten verdienen ook juist lokaal de aandacht:

  • de druk die er ligt op vrouwen om onbetaalde zorg te verlenen aan ouderen, zieken en kinderen is groot. Door de komende  bezuinigingen en het beleid dat er op gericht is om ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen,  wordt de druk nog groter. Kinderopvang is duurder geworden. Vrouwen van alle generaties vangen veel op. Ook vrouwen zullen tot 67 jaar ook op de arbeidsmarkt, dus is een herverdeling van onbetaalde inzet over de hele bevolking nodig.
  • armoede onder vrouwen. Uit onderzoek van de Provinciale Vrouwen Raad Noord Brabant blijkt dat vooral vrouwen en kinderen worden getroffen door armoede. Lang niet alle vrouwen zijn economisch zelfstandig. Vooral scheidingen zijn een oorzaak van inkomensdaling. Is er een uitweg om uit de armoede te komen? Wat is daarvoor nodig? Wat kunnen gemeenten doen? Waar kunnen gemeenten samenwerken met plaatselijke vrouwenorganisaties bij empowerment van vrouwen.
  • de opvang van vrouwen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, komt in handen van de gemeenten.  Laat deze opvang niet ten koste gaan van bezuinigingen.
  • positie van alleenstaande moeders is moeilijk. Ze hebben ondersteuning nodig om een eigen inkomen en een goed sociaal netwerk nodig op weg naar financiële en sociale zelfredzaamheid.

Weet jij welke partij in IJsselstein daadwerkelijk aandacht geeft en staat voor deze onderwerpen?

Kom mee praten op 28 februari  om 19.30 uur in de bibliotheek Lek en IJssel.

Alle partijen zijn aanwezig met zoveel vrouwelijke woordvoerders?

Laat jouw stem op 19 maart, een bewuste stem zijn.

 

Alle kleuters en peuters aan het water!!

Het DrinkWaterproject, sinds dit jaar op de basisscholen, start nu ook op het consultatiebureau, de voorschoolse opvang en peuterspeelzalen. Met het project worden kinderen en ouders vanaf het eerste begin attent gemaakt op het belang van water drinken in plaats van zoete drankjes. Het thema DrinkWater binnen JOGG (Jongeren Op Ge zond Gewicht) wordt daarmee, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin verder uitgerold in IJsselstein. De voorschoolse opvang en peuterspeelzalen krijgen felgekleurde en  speciaal vormgegeven waterbekertjes.

Peuters krijgen voortaan bij hun laatste bezoek aan het consultatiebureau de speciale bidon mee, die leerlingen op de lagere scholen ook krijgen. “Zo worden de kleintjes en hun ouders ook bewust gemaakt van de noodzaak om water te drinken”, aldus project- leider Marja van Rooijen. Drinken van zoete drankjes is een ingesleten gewoonte. “Het begint al met een sapje in de zuigfles en de pakjes die mee naar school gaan of bij vriendjes worden gegeven.” Een sapje vervangen door water kan het verschil maken, want ook in IJsselstein zien we kinderen die te zwaar zijn.

Lees het volledige artikel in de Zenderstreek

 

 

vrouwen zitten echt anders in elkaar dan mannen

Vrouwen zitten écht anders in elkaar dan mannen

Door: Ellen de Visser − 18/12/13, 07:03 uit de Volkskrant

Vrouwen verschillen van mannen en dan niet alleen op het gebied van geslachtsorganen. Ook hart, spijsvertering, hersenen en immuunsysteem functioneren anders. Ziekten openbaren zich anders bij vrouwen, het beloop verschilt, de risicofactoren wijken af en de frequentie van aandoeningen loopt uiteen. 

De impliciete veronderstelling was dat vrouwen hetzelfde reageren. Dat blijkt vaak niet het geval.

Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie

Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van botontkalking, urineweginfecties, bloedarmoede en migraine. Terwijl oogletsel, liesbreuk, aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten typische mannenziekten zijn.

Veel artsen zijn zich niet bewust van die verschillen, aldus Bart Fauser, hoogleraar gynaecologie aan het UMC Utrecht. Dat is zorgwekkend, zegt hij, want vrouwen zijn daardoor ‘aantoonbaar slechter af’.

Het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, dat vorige week verscheen, moet aandacht vragen voor sekseverschillen in de gezondheid. Dat dient niet alleen een groot maatschappelijk belang, zegt Fauser, een van de initiatiefnemers, maar is ook uit het oogpunt van de kosten cruciaal. Vrouwen hebben vaker lichamelijke klachten, ze leven weliswaar langer, maar niet in goede gezondheid, ze overlijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen.

Blanke westerse man
Decennialang was het onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen gebaseerd op hetzelfde model: de blanke westerse man van 70 kilo. Onderzoeksresultaten werden simpelweg vertaald naar vrouwen. Fauser: ‘De impliciete veronderstelling was dat vrouwen hetzelfde reageren. Dat blijkt vaak niet het geval.’

Aan het boek werkten veertig specialisten mee, van psychiaters en oncologen tot cardiologen. Zij noteerden wat bekend is over de sekseverschillen op hun vakgebied. Duidelijk is dat er nog enorme hiaten zijn in de kennis, zegt Fauser. Belangrijkste doel van het boek is dan ook om aandacht te vragen voor onderzoek. En om de verschillen te laten doordringen in de geneeskunde-opleiding en de behandelrichtlijnen.

 

Hartklachten bij vrouwen verwaarloosd volgens Nu.nl

Hartklachten worden bij vrouwen verwaarloosd. Ze krijgen minder adviezen om de klachten te voorkomen en ontvangen minder vaak medicijnen, aldus een artikel van 29 juli 2013 in Nu.nl.  Fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen dragen hier aan bij.

Foto:  Thinkstock

Dit terwijl er jaarlijks evenveel vrouwen als mannen aan overlijden, schrijven Amerikaanse onderzoekers zondagavond in Global Heart, een vakblad van de Wereldhartfederatie.

Lees het hele artikel

 

%d bloggers liken dit: