Over Internationale Vrouwendag………

De geschiedenis van Internationale Vrouwendag en waarom het gevierd wordt op 8 maart…

female

Solidariteit en strijdbaarheid
Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.
In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland.
Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.
Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten?
Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.
Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.
De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1907)
Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij nam het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging.
De Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1910) In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat in de praktijk de socialistische partijen zich niet erg bleken in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, werd gezocht naar een middel om nog meer vrouwen bij de strijd te betrekken.
Op voorstel van Clara Zetkin werd afgesproken om ieder jaar een internationale vrouwendag – onder andere voor het algemeen vrouwenkiesrecht – te houden. Op die dag zou propaganda worden gemaakt, gedemonstreerd en vergaderd.

vrouwenkiesrecht

Waarom op 8 maart?
In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg namelijk vrouwen massaal in opstand gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart door deze ontwikkeling ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd. De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd. In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
Bron: http://www.aletta.nu

En nu, anno 2014 …..
In Nederland wordt in veel gemeenten Internationale Vrouwendag gevierd op 8 maart. Er is nog steeds aandacht nodig voor ongelijkheid. Denk alleen al aan het onderzoek van het EU –agentschap dat een derde van alle Europese vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer is geweest van lichamelijk of seksueel geweld (NU.nl, 4 maart ). Denk aan arbeidsongelijkheid en salarissen. Denk aan de ongelijkheid in zorgtaken enz.
Echter, 8 maart is ook een dag om met elkaar te vieren, mekaar te ontmoeten en te verbinden. En dat doen we komende zaterdag in Pantalone.

We hopen jou ook te ontmoeten!!!

Alle pitches van de politieke vrouwen zijn bekend, kies jij voor een vrouw?

Hoe zit het eigenlijk?

Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65 (bron: Staat van Bestuur). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van dit percentage. Lees de motivatie van onderstaande personen, waarom zij meer vrouwen in de gemeentepolitiek belangrijk vinden.

IK KIES EEN VROUW…
… omdat het democratisch is.
Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als gemeenteraden voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.
Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.
Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een ‘excuustruus’ genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.
Anneke van Veen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren en dat zeg ik als een man.
Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.
Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

IK KIES EEN VROUW…
… omdat we gelijkheid af moeten dwingen.
We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.
Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen andere accenten leggen.
Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.
Lotte Wouters, Beleidsmedewerker Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.
Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

alletta jacobs

Laat je stem niet verloren gaan en kom morgen luisteren wat de politieke vrouwen en één man te vertellen hebben over hun ideeën over leven en zorgen in IJsselstein.
Laat je stem een bewuste stem zijn!

We zien jullie graag morgen, vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek op de tweede verdieping!!

Programma politiek café op 28 februari

PROGRAMMA POLITIEK CAFÉ 28 FEBRUARI 2014
Plaats: Bibliotheek IJsselstein, 2e verdieping
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19 uur)
Sluiting: 22.00 uur
Debatleider: Dieny Scheffer

foto dieny scheffer

Deelnemers:
• Jeanette de Neijs, PvdA
• Anastasia van Noort, VVD
• Marijke van Beukering, D66
• Helga Boterman, SP
• Els Kooy, CU
• Paul Kokkeler, LDIJ
• Bieke Oskam, CDA
• Liseth Oosterbroek(onder voorbehoud), GroenLinks

Globale tijdsindeling
1. 19.30 uur Welkom door Vrouwen en IJsselstein
2. 19.35 Introductie deelnemers
3. 19.45 uur – 21.30 uur Debat aan de hand van stellingen

Per stelling zullen in eerste instantie twee deelnemers gevraagd de discussie aan te gaan. Zij debatteren aan de hand van stellingen over onderwerpen als vrijwilligerswerk, economische zelfstandigheid, huisvesting en sociale veiligheid. En dat allemaal vanuit het perspectief van vrouwen. De stelling wordt ingeleid door de debatleider en geprojecteerd op het scherm. Zonodig kan andere deelnemers ook hun mening gevraagd worden.
De aanwezigen in de zaal kunnen meedoen, er is gelegenheid om vragen te stellen. Per stelling is ongeveer 15 minuten beschikbaar.

4. 21.30 – 22.00 uur Afsluiting, dankwoord, drankje, netwerkborrel. Gelegenheid tot ontmoeting en uitdelen campagnematerialen. Deze kunnen worden neergelegd op de tafels.
5. 22.00 uur Sluiting

Vieringen Internationale Vrouwendag in Nederland

femaleInternationale Vrouwendag wordt op veel plaatsen in Nederland gevierd. Deze website bundelt de berichtgeving over de vieringen, waar IJsselstein ook bij staat:  www.internationale-vrouwendag.nl

Deelnemers aan het politiek café?

28 februari komt al dichterbij en de voorbereidingen voor het politiek café zijn in volle gang.
We houden jullie graag op de hoogte wat er allemaal gebeurt.
Met een kleine groep vrouwen bespreken we welke onderwerpen we belangrijk vinden voor vrouwen in IJsselstein. Heb je ook nog ideeën, laat het ons weten. We bekijken ook de partijprogramma’s om te weten wat er als speerpunt benoemd wordt.

Alle partijen hebben ondertussen bekend gemaakt wie zij afvaardigen.
De deelnemers zullen zijn:
CDA Bieke Oskam
CU Els Kooij
D66 Marijke van Beukering
GroenLinks Annemarie Wensink
LDIJ Paul Kokkeler
PvdA Jeanette de Neijs
SP Helga Boterman
VVD Anastasia van Noort

Kennen jullie ze allemaal? Zijn jullie ook nieuwsgierig wie onze belangen vertegenwoordigt in de gemeentelijke politiek?
Wat beweegt deze mensen om veel van hun vrije tijd te gebruiken om zich in te spannen voor de samenleving in IJsselstein.
We hebben alle deelnemers gevraagd een pitch te schrijven en de komende weken zullen we die en een foto publiceren op deze site. Weet je trouwens dat je op de site van de politieke partijen ook kunt lezen wat die partij belangrijk vindt.
Morgen lezen jullie de pitch van Jeanette de Neijs.

Waarom is er nog een Internationale Vrouwendag anno 2014?

Omdat er nog veel te doen valt voordat vrouwen een vergelijkbare positie hebben als mannen:

Feiten over vrouwen

1. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
2. Vrouwen doen 66% van al het werk
3. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
4. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
5. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
6. Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
7. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
8. Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
9. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw
10. Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen

Van de website: http://www.beleven.org/feest/internationale_vrouwendag  lees daar meer.

 

 

Optreden van muzikale Fiet Nafzger op Int. Vrouwendag 8 maart in Pantalone

Internationale Vrouwendag, zaterdag 8 maart 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein in samenwerking met Soroptimisten Utrecht Nedersticht een inspirerende middag met als thema Verbinden.

In de Theaterzaal van Pantalone is er een afwisselend programma en  Fiet Nafgzer verzorgt daarin een muzikaal optreden.

Tijdens de Internationale Vrouwendag verzorgt blokfluitiste Fiet Nafzger een optreden met heel afwisselende muziek op allerlei verschillende blokfluiten en gemshoorns. Denk je dat dit saai is? Dan ken je Fiet nog niet. Kom luisteren en oordeel zelf.

“Fiet vertelt tussendoor over haar muziek en weet er een heel bijzonder en sfeervol optreden van te maken.”

Soroptimisten Utrecht Nedersticht

Je vindt Fiet ook met haar stand op de informatiemarkt op de 1e verdieping, voor en na haar muzikale optreden, met een aantal van haar instrumenten.

Internationale Vrouwendag 2014 wordt gevierd op zaterdag 8 maart van 13:00 – 18:00 uur in Theater Pantalone. In de Theaterzaal is er een afwisselend programma met interessante optredens, workshops en een diversiteit aan stands op de 1e verdieping. In de Lobby is er ruimte voor ontmoeten & netwerken met een hapje en een drankje. Entree € 3,- geeft toegang tot alle activiteiten. Kaartjes zijn online te reserveren via Theater Pantalone

Politiek Café – vrijdagavond 28 februari 2014 – uitnodiging

Klik op de foto om deze te vergroten

Kies jij op 19 maart een vrouw in je gemeenteraad?

Kies jij een  vrouw in je gemeenteraad?

Meer vrouwen in de gemeenteraden en B&W’s, maakt de politiek leuker. De mannencultuur wordt doorbroken en er komt meer diversiteit in de manier van met elkaar omgaan, vergaderen en  in de besluiten.

Zijn vrouwen betere bestuurders dan mannen? Dat is niet te zeggen. Wel hebben vrouwen over het algemeen veel oog voor hun directe leefomgeving. Zij weten vaak heel goed  wat er speelt in de lokale samenleving. Zij maken relatief meer dan mannen gebruik van lokale voorzieningen,  staan op schoolpleinen, in verzorgingshuizen en kennen de generaties boven, (de senioren) en onder zich (kinderen en tieners) goed.  Maken veel gebruik van de lokale infrastructuur, kennen de fietsroutes. Zij vormen het grootste aantal vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer vrouwen in de plaatselijke politiek heeft  dus een meerwaarde.

Op het politiek café, 28 februari zal elke partij, op één na,  een vrouw afvaardigen voor het debat.

Kom vooral luisteren wat zij te vertellen hebben, dan weet jij, wat  zij belangrijk vinden voor vrouwen in  IJsselstein.

vergadering vrouwen

Ook een stand neerzetten op Internationale Vrouwendag ?

Op zaterdagmiddag 8 maart viert Vrouwen&IJsselstein, samen Soroptimisten Utrecht Nedersticht, Internationale Vrouwendag in ons mooie Theater Pantalone.  Die middagdag hebben wij van 13:00 – 18:00 uur het hele pand tot onze beschikking, met lobby, theaterzaal en 1e verdieping. Het thema van de middag is ‘verbinden’.

Naast een afwisselend programma van lezingen, workshops en optredens in het theater, is er op de 1e verdieping een informatiemarkt met een grote diversiteit aan stands.

Denk je dat je (met je organisatie) iets te bieden hebt aan de IJsselsteinse vrouwen en wil je ook een stand neerzetten op deze dag? Op het inschrijfformulier vind je de praktische informatie en dit formulier kun je je (tot uiterlijk 16 februari 2014) volledig ingevuld toesturen naar info@vrouwenenijsselstein.nl. Het aantal plekken is beperkt, dus wees er op tijd bij!

Lezen, afdrukken en downloaden van inschrijvingsformulier_standhouders.pdf

Het formulier kan ook gestuurd worden naar:

Vrouwen&IJsselstein

Clarie van de Langenberg

Lingestraat 21

3404 KG  IJSSELSTEIN

%d bloggers liken dit: