Vier je leven !

Vier je leven!
Hoe is het met jouw vakantiegevoel, zo half september.
De ervaring leert dat we al weer heel snel in het ritme en de routine van alle dag zitten.
Hoe houd je dat speelse gevoel beter vast en blijf je net als in de vakantie luchtig in het leven staan?
Volgens McGhee, een Amerikaans onderzoeker , is humor een belangrijk hulpmiddel.
Om je zelf en het leven kunnen lachen, helpt tegen stress.
Het goede nieuws is, dat je kunt leren, met meer humor naar het leven te kijken.
Wat zijn de tips om dit andere gedrag aan te leren, beschreven door Paul McGhee.

1.Omring je zelf met humor, dus kijk eens naar een komedie, een cartoon of een cabaretvoorstelling. Schrijf op en verzamel wat je leuk vond. Leg het op een plek waar je het vaak ziet.
2.Ken je eigen humorstijl, weet waar je blij van wordt.
3.Ontwikkel een speelsere houding, gebruik je fantasie. Bedenk een gekke reden waarom mensen voordringen bij de kassa of bumperkleven. Lach om de reden die je bedenkt, het vermindert de ergernis.
4.Leer lachen, laat je gaan met lachen, we zijn het verleerd om ons te laten gaan, maar oefen je eigen lach op een plek waar veel mensen lachen.
5.Vind humor op straat- en deel je plezier met anderen. Let eens op, er zijn veel situaties, gesprekken waar grappige woordspelingen in zitten, of niet kloppende verkeersborden, krantenkoppen ect. Schrijf ze op en lach er samen met iemand om.
6.Lach eens om je zelf. Ken je eigen zwakheden en slordigheden en bedenk er een relativerende opmerking bij.
7.Neem eens afstand van een probleem en kijk er anders tegen aan.
Bv als je de weg niet kunt vinden, zeg tegen je zelf ” ik ben niet verdwaald , maar neem gewoon de toeristische route”.

Mijn ervaring is dat het echt werkt, probeer het ook eens, veel succes en vier het leven met een lach!
Gelezen in psychologie september 2014
lachenhet

Advertenties

De Watersuite van Amicitia in het Fulcotheater

Op vrijdag 6 juni om 20.30 uur speelt Harmonie Amicitia in het Fulcotheater de Watersuite. Er wordt muziek gemaakt over en met water.
Dit is tevens de afsluiting van het project van KunstCentraal en Amicita op de basisscholen in mei.
Alle groepen 5 van de basisscholen gaan kennismaken met muziek en muziekinstrumenten, waarbij ook het thema water centraal staat. Speciaal daarin is de samenwerking met Jongeren op gezond gewicht (JOGG).
JOGG, is de beweging in IJsselstein, waarbij iedereen die met jeugd te maken heeft, zich inzet voor gezond = lekker en bewegen = leuk. Het thema van JOGG in 2013/2014 is water en meer water drinken.
Voor de scholen is een wedstrijd uitgeschreven die te maken heeft met water.
Zie de flyer.
Maar kom vooral kijken naar de speciale uitvoering van Amicitia op 6 juni.
Kaarten zijn verkrijgbaar via http://www.fulcotheater.nl
Op deze avond is er een koffie inloop van Vrouwen&IJsselstein. Het lijkt mij leuk om met meerdere vrouwen naar deze voorstelling te gaan.
Wie gaat er mee?

14.06.06 Flyer watersuite Scholen

Wereldwaterdag, hoe gedachteloos laten wij de kraan lopen!

Wereldwaterdag 2014 // milieu

Door Erik Feenstra op 21 maart 2014 om 13:29, in de categorie milieu, politiek en UN.

un_logo[1]Zaterdag 22 maart is het Wereldwaterdag, een internationale dag in het teken van water. De dag werd door de Verenigde Naties in het leven groepen en vond in 1993 voor het eerst plaats. Doel is om de problemen rondom water bij een breed publiek in de schijnwerpers te zetten. Een van de millenniumdoelen van de VN is om het aantal mensen zonder of met te weinig schoon drinkwater tot de helft te verminderen.

Volgens UNICEF hebben 768 miljoen mensen, voornamelijk armen, nog altijd onvoldoende toegang tot zuiver water. Dagelijks sterven 1400 kinderen onder de vijf jaar aan gevolgen van slechte hygiëne. UNICEF werkt met het WaSH-programma (Water, Sanitair en Hygiëne) in meer dan honderd landen. Dit jaar is het thema Water & Energie. Zaterdag lopen 33. 000 leerlingen van 570 Nederlandse scholen en 2.500 studenten in tien andere landen mee onder het motto ‘Don’t Just Talk, Take The Walk‘, met als doel geld in te zamelen voor water- en sanitaire projecten in Afrika en Azië.

Zenderstreeknieuws: Handmade verovert IJsselstein

Klik op de foto om deze te vergroten

www.zenderstreeknieuws.nl

 

Over Internationale Vrouwendag………

De geschiedenis van Internationale Vrouwendag en waarom het gevierd wordt op 8 maart…

female

Solidariteit en strijdbaarheid
Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.
In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – in 1912 voor het eerst in Nederland.
Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag.
Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten?
Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.
Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.
De Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1907)
Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij nam het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging.
De Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie (1910) In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat in de praktijk de socialistische partijen zich niet erg bleken in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, werd gezocht naar een middel om nog meer vrouwen bij de strijd te betrekken.
Op voorstel van Clara Zetkin werd afgesproken om ieder jaar een internationale vrouwendag – onder andere voor het algemeen vrouwenkiesrecht – te houden. Op die dag zou propaganda worden gemaakt, gedemonstreerd en vergaderd.

vrouwenkiesrecht

Waarom op 8 maart?
In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor de vrouwendag. De keuze viel op 8 maart. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg namelijk vrouwen massaal in opstand gekomen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking. Naast Internationale Vrouwendag werd 8 maart door deze ontwikkeling ook een officiële communistische feestdag, waarop de algemene werkstaking als eerste begin van de revolutie herdacht werd. De scheuring door de Russische Revolutie van 1917 tussen communisten en socialisten heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd voornamelijk in communistische kring werd gevierd. In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
Bron: http://www.aletta.nu

En nu, anno 2014 …..
In Nederland wordt in veel gemeenten Internationale Vrouwendag gevierd op 8 maart. Er is nog steeds aandacht nodig voor ongelijkheid. Denk alleen al aan het onderzoek van het EU –agentschap dat een derde van alle Europese vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer is geweest van lichamelijk of seksueel geweld (NU.nl, 4 maart ). Denk aan arbeidsongelijkheid en salarissen. Denk aan de ongelijkheid in zorgtaken enz.
Echter, 8 maart is ook een dag om met elkaar te vieren, mekaar te ontmoeten en te verbinden. En dat doen we komende zaterdag in Pantalone.

We hopen jou ook te ontmoeten!!!

Leuke prijsvragen tijdens int. vrouwendag 8 maart in Pantalone

De standhouders die op internationale vrouwendag vertegenwoordigd zijn, hebben heel wat te bieden aan de vrouwen van IJsselstein! Zo heeft een heel aantal een prijsvraag waar je aan mee kunt doen. IJsselstein Handmade schrijft er het volgende over in de Facebook groep van V&IJ:

Op 8 maart de hele dag muziek van vrouwelijke artiesten op Sky radio

Sky Radio gaat op 8 maart aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag en de hele dag muziek van vrouwelijke artiesten laten horen.
sky radio

8 maart 2014 is het Internationale Vrouwendag. Sky Radio en Vliegwinkel.nl presenteren de Powervrouwen Top 101! In deze lijst hoor je de beste platen van de leukste vrouwen zoals Ilse DeLange, Katy Perry, Miss Montreal, Lady Gaga en Adele. Laat ons weten welke Powervrouw jij in deze lijst terug wilt laten komen door te stemmen en maak vervolgens kans op een stedentrip, aangeboden door Vliegwinkel.nl! Voor de prijsvraag kijk op de site.

Op zaterdag 8 maart tussen 09.00 en 17.00 uur wordt de Powervrouwen Top 101 uitgezonden. Mis deze leuke lijst, mede samengesteld door jou, met de beste powervrouwen van 2014 niet!

Alle pitches van de politieke vrouwen zijn bekend, kies jij voor een vrouw?

Hoe zit het eigenlijk?

Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65 (bron: Staat van Bestuur). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van dit percentage. Lees de motivatie van onderstaande personen, waarom zij meer vrouwen in de gemeentepolitiek belangrijk vinden.

IK KIES EEN VROUW…
… omdat het democratisch is.
Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als gemeenteraden voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.
Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.
Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een ‘excuustruus’ genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.
Anneke van Veen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren en dat zeg ik als een man.
Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.
Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

IK KIES EEN VROUW…
… omdat we gelijkheid af moeten dwingen.
We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.
Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen andere accenten leggen.
Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.
Lotte Wouters, Beleidsmedewerker Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.
Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

alletta jacobs

Laat je stem niet verloren gaan en kom morgen luisteren wat de politieke vrouwen en één man te vertellen hebben over hun ideeën over leven en zorgen in IJsselstein.
Laat je stem een bewuste stem zijn!

We zien jullie graag morgen, vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek op de tweede verdieping!!

Annemarie Wensink (Groen Links) vindt dat van Rijn kansen mist!

Groen Links zal vertegenwoordigd worden bij het politiek café door Annemarie Wensink.
Zij heeft geen foto in kunnen leveren, maar we ontmoeten haar vrijdag bij het debat.

Dit is haar introductie:
Ik ben Annemarie Wensink en woon ruim 8 jaar in ijsselstein,
ik ben al 35 jaar in de jeugdhulpverlening en de zorg werkzaam.
Ik werk nu voor s’ Heerenloo en ben leidinggevende van een woonproject voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening en daarnaast leidinggevende van een aantal teams die hulpverlening bieden aan gezinnen en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking ( met allerlei bijkomende problematiek)
Ik heb 4 volwassen zonen en mijn partner heeft 2 zonen.
ik ben jarenlang intensief mantelzorger geweest en sinds kort voor mijn broer die een herseninfarct heeft gehad en alleen woont in Arnhem.
ik ben dus gepokt en gemazeld wbt de zorg en ik kan mijzelf met recht een ervaringsdeskundige noemen wat betreft de zorg en de jeugdhulpverlening
Daarom sta ik met volle overtuiging achter de standpunten van Groen Links aangaande de de WMO en jeugd en de langdurige zorg.
Ik maak me grote zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van alle stelselherzieningen en de daarmee gepaarde gaande bezuinigingen.

Dit is mijn pitch:
GroenLinks wil meer invloed van mensen op Wmo
Het kabinet wil veel veranderen in het beleid voor mensen met een beperking.
Als de plannen door gaan, is zorg in de buurt en werk voor mensen met een
arbeidshandicap straks de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dat biedt kansen, want gemeenten kunnen de zorg dichterbij organiseren en meer inzetten
op preventie Maar met de miljardenbezuiniging van dit kabinet wordt dat een onmogelijke opgave voor gemeenten.
Niet de mensen, maar de bezuinigingen staan voorop.
Mensen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, zouden centraal
moeten staan. Maar de discussies gaan helaas vooral over cijfers en beleid. En de discussies worden vooral gevoerd tussen instanties. Het gaat dus niet om wat mensen echt nodig hebben, maar om wat beleidsmakers denken dat nodig is. De mensen om wie het gaat, daar wordt nauwelijks mee gesproken.Over het hoofd van de mensen worden daarmee grote beslissingen genomen.

De gemiste kansen van van Rijn
De Jeugdwet geeft niet alleen een overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten, maar ook een transformatie: preventie en vroegere beschikbaarheid moeten voorkomen dat problemen zo uit de hand lopen dat er veel ingrijpender hulp nodig is. Daarom moet elk kind of gezin zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener of team terechtkomen. Dat vraagt investeringen in vroege signalering van problemen bij kinderen en gezinnen, snelle begeleiding en doorverwijzing waar nodig, voorkomen van wachtlijsten, en goede samenwerking tussen huisarts, scholen, jeugdhulpverleners, kinderpsychiaters, jongerenwerkers, enzovoorts.
inderdaad is er nu te veel versnippering en hangt het vaak van toeval en het doorzettingsvermogen van ouders af of hun kind de juiste zorg krijgt. Het probleem is echter dat Van Rijn tegelijk ingrijpend wil bezuinigen. Iedereen begrijpt dat zo’n transformatie en de daarbij horende reorganisatie in de eerste jaren alleen maar geld kosten. Op termijn kan het in theorie goedkoper worden als de preventie vruchten afwerpt, maar voorlopig zal de jeugdhulp alleen maar duurder worden. Door nu te bezuinigen, kan de transformatie geen succes worden en klagen we over een paar jaar weer net zo hard over de jeugdzorg als nu.

Int. Vrouwendag – 8 maart 2014 – Stand Museum IJsselstein !

Internationale Vrouwendag, zaterdag 8 maart 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein in samenwerking met Soroptimisten Utrecht Nedersticht een inspirerende middag met als thema Verbinden.

Op de 1e verdieping is een afwisselende informatiemarkt en één van de stands wordt verzorgd door Jeanette van Rooijen en Wilma Trompetter, vrijwilligers bij Museum IJsselstein.

Museum IJsselstein

Museum IJsselstein (MIJ) is een open huis vol verhalen. Over ridders en kastelen, over hedendaagse vormgeving en oude ambachten, over actuele kunsten en eeuwenoude schilderijen.

Laat je leiden door een vaste opstelling  waarin de nadruk ligt op de geschiedenis van IJsselstein en laat je inspireren door de wisseltentoonstellingen waarin hedendaagse kunst en cultuur de boventoon voeren.

Kom bij mij dwalen en laat je verrassen door onverwachte ontmoetingen.

Foto: Robin Utrecht  - www.royalsbyrobin.com

Foto: Robin Utrecht – http://www.royalsbyrobin.com

Op dit moment is de tentoonstelling Máxima en Alex bij MIJ, Foto-expositie Robin Utrecht en de Oranjes te zien. Flirt Máxima met de camera of lijkt dat maar zo? Kom zelf kijken naar de bijzondere en onverwachte blik op ons nieuwe Koningshuis. Een tentoonstelling met foto’s van één van de beste fotografen uit de Nederlandse fotojournalistiek.

Persfotograaf Robin Utrecht (1974) volgt al ruim 10 jaar het koningshuis. In de loop der jaren heeft hij een band opgebouwd met de leden van het koningshuis. Utrecht slaagt erin als één van de weinige fotografen echt contact te maken met de Oranjes. Hij weet op een creatieve, onverwachte manier, beelden van de koninklijke familie neer te zetten. Website: www.royalsbyrobin.com

Door het kiezen van onverwachte camerastandpunten is zijn werk altijd bijzonder, uniek en boeiend om naar te kijken. Daarbij schuwt hij de humor niet: “Ik vind het zelf altijd wel leuk als een foto iets humoristisch in zich heeft. Ik merk wel dat ik daar de laatste jaren steeds meer naar op zoek ga. Ik heb het ook leren zien, maar meestal is het mazzel hebben.”

De bezoeker van de tentoonstelling ziet dan ook moderne, intieme, humoristische maar bovenal bijzondere foto’s door de lens van Robin Utrecht op meerdere locaties. In Museum IJsselstein en op de satellietlocaties Fulcotheater, Rabobank, Bibliotheek en Uit in IJsselstein laten wij zijn portretten van het moderne Koninklijk Huis zien. Volg de Oranje stippen door onze historische binnenstad.

Te zien tot 18 mei 2014

Walkade 2

Opentingstijden wo t/m zo 13.00- 17.00 uur

www.museumijsselstein.nl

Praktische informatie

Datum: zaterdag 8 maart 2014

Tijden: van 13:00 – 18:00 uur

Locatie: Theater Pantalone, Linnaeusweg 5, IJsselstein

Wat kost het: € 3,-  (toegang tot alle activiteiten)

Kaartjes zijn online te reserveren via www.theaterpantalone.nl 

%d bloggers liken dit: