Mooie opkomst bij Politiek Café van Vrouwen&IJsselstein met lokale vrouwelijke politici

De zaal in de bibliotheek was goed gevuld bij het Politieke Café dat met verve geleid werd door Dieny Scheffer, die de microfoon niet uit handen gaf. Het was een pittige taak voor de politieke vrouwen om hun visie te geven op vijf uiteenlopende stellingen en ook vragen daarover uit het publiek te beantwoorden. Voor de zaal een gelegenheid om goed te luisteren waar elke partij voor staat. RTV9 en de lokale pers waren er ook bij  deze avond.

Een impressie:

De zaal stroomt binnen - iedereen zoekt een plekje

De zaal stroomt binnen – iedereen zoekt een plekje

Marja van Rooijen van Vrouwen&IJsselstein opent de avond

Dieny Scheffer leidt het debat en laat ook vragen uit de zaal stellen

Dieny Scheffer leidt het debat en laat ook vragen uit de zaal stellen

De politieke vrouwen geven in tweetallen hun visie op de voorgelegde stellingen.

De politieke vrouwen geven in tweetallen hun visie op de voorgelegde stellingen.

Alle politieke vrouwen laten horen waar ze voor staan

Alle politieke vrouwen laten horen waar ze voor staan

 

Er wordt aandachtig geluisterd en er worden indringende vragen gesteld

Er wordt aandachtig geluisterd en er worden indringende vragen gesteld

 

 

Kroonluchterconcert in Theater Pantalone te IJsselstein – 9 maart 14.00 uur

ClariNext  Klarinet ensemble o.l.v. Celeste Zewald

ClariNext, het klarinetensemble van het Utrechts Conservatorium verzorgt net als vorig seizoen een zeer uiteenlopend programma.

Sinds 2012 werkt het ensemble projectmatig aan vrolijke, diverse programma’s en voert deze uit op diverse locaties in Nederland.
De naam ClariNext doelt op ‘the next generation’ klarinettisten die in dit bruisende ensemble zijn verenigd.
De programma’s die gebracht worden zijn altijd veelzijdig en voor een breed publiek aantrekkelijk: van Mozart tot Reich, van klassiek via klezmer tot ‘jazzy’.

Entreeprijs is 8 euro.
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterpantalone.nl of te koop via Uit in IJsselstein. (Dit is te vinden in de nieuwe bibliotheek aan de Overtoom in IJsselstein).

Alle pitches van de politieke vrouwen zijn bekend, kies jij voor een vrouw?

Hoe zit het eigenlijk?

Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65 (bron: Staat van Bestuur). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van dit percentage. Lees de motivatie van onderstaande personen, waarom zij meer vrouwen in de gemeentepolitiek belangrijk vinden.

IK KIES EEN VROUW…
… omdat het democratisch is.
Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als gemeenteraden voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.
Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.
Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een ‘excuustruus’ genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.
Anneke van Veen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren en dat zeg ik als een man.
Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.
Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

IK KIES EEN VROUW…
… omdat we gelijkheid af moeten dwingen.
We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.
Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen andere accenten leggen.
Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.
Lotte Wouters, Beleidsmedewerker Nederlandse Vrouwen Raad

IK KIES EEN VROUW…
… omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.
Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

alletta jacobs

Laat je stem niet verloren gaan en kom morgen luisteren wat de politieke vrouwen en één man te vertellen hebben over hun ideeën over leven en zorgen in IJsselstein.
Laat je stem een bewuste stem zijn!

We zien jullie graag morgen, vrijdag 28 februari om 19.30 uur in de bibliotheek op de tweede verdieping!!

Int. Vrouwendag – 8 maart 2014 – met informatiestand van Pro-EnerChi!

Internationale Vrouwendag, zaterdag 8 maart 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein in samenwerking met Soroptimisten Utrecht Nedersticht een inspirerende middag met als thema Verbinden.

Op de 1e verdieping is een afwisselende informatiemarkt en één van de stands wordt verzorgd door Henriëtte Das met Pro-EnerChi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henriëtte Das over Vrouwen&IJsselstein:

Vrouwen en IJsselstein is een geweldig initiatief dat gedragen wordt door 5, stuk voor stuk bevlogen, vrouwen. Vrouwen die het belang zien van samenwerken, elkaar voorlichten, elkaar informeren en steunen. Er zijn al veel leuke en nuttige en informerende bijeenkomsten geweest en er zullen er nog vele volgen. Ik vind het geweldig om op deze manier bezig te zijn en gelijk gestemde vrouwen te ontmoeten en te leren kennen. Samen versterken we op deze manier onze kennis, de onderlinge band en ons sociaal netwerk… Top!

Henriëtte presenteert:

Pro-EnerChi

Weet jij:

 • Waarom je eigenlijk nuchter moet sporten?
 • Hoe je diabetes een halt toe kunt roepen en soms zelfs genezen?
 • Hoe jij in 4 weken je gezondheid weer op de rit kunt krijgen?
 • Waarom de richtlijnen van het Voedingscentrum niet werken?
 • Hoe je kunt afslanken, en gelijkertijd aan je gezondheid werken?
 • Waarom jouw darmflora in orde moet zijn als je zwanger wilt worden?

Henriette-van-Pro-EnerChiVoor de antwoorden op al deze, en meer, vragen ben je bij Henriëtte Das aan het goede adres. Zij begeleidde al vele IJsselsteiners naar een gezonder èn slanker leven.

 Over bijna niets is tegenwoordig zoveel te doen als over voeding, eten en gezondheid.Er wordt steeds meer bekend over de invloed van je voedsel op je gezondheid. 

Dat we met zijn allen steeds ongezonder zijn gaan leven is duidelijk.

Ook is duidelijk dat, willen we dit een halt toe roepen, we ons anders moeten gaan gedragen. Maar niets is moeilijker dan oude gewoontes afleren.

Bij Pro-EnerChi krijg je informatie volgens de laatste wetenschappelijke inzichten over het hoe en waarom iets in jouw lichaam niet werkt, en bij je buurvrouw wel en hoe je dat aan kunt pakken.

Henriëtte Das heeft al sinds 1996 ervaring als acupuncturist, natuurgeneeskundig diëtist en orthomoleculair therapeut volgens de K-PNI.

Zij werkt ook al langere tijd met de bekende afslank methode van Prodimed. Waar al honderden IJsselsteiner succesvol en makkelijk mee afslankten.

Omdat de praktijk is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

Wil je weten hoe Henriëtte werkt kijk dan op: http://www.allebedrijveninnieuwegein.nl/beauty-en-gezondheid/afslankinstituten/ijsselstein/pro-enerchi-ijsselstein/reviews

Wat kun je verwachten op 8 maart?

 • Informatie over het Oer of Paleo dieet
 • inzage in, en verkoop van, de boeken van Yvonne van Stigt van Oerslank ( aanbieding )
 • proeverijtje
 • informatie over voeding bij ziekte.
 • aanbieding voor het eerste consult.
 • aanbieding voor het starterspakket van Prodimed ( € 35,00 korting! – deze korting geldt uitsluitend in combinatie met een intake gesprek)
 • informatie en folders over het Prodimed dieet.
 • verloting van 2 massage’s van 30 minuten t.w.v. € 36,50.

Met vriendelijke groet,

Henriëtte Das

www.Pro-EnerChi.nl 

Praktische informatie

Datum: zaterdag 8 maart 2014

Tijden: van 13:00 – 18:00 uur

Locatie: Theater Pantalone, Linnaeusweg 5, IJsselstein

Wat kost het: € 3,-  (toegang tot alle activiteiten)

Kaartjes zijn online te reserveren via www.theaterpantalone.nl 

Soeterbroek & Oelkers: “laat doe-democraten meeschrijven aan college-accoord”

Samenbouwen2-240x150Op 20 februari schreven Frans Soeterbroek en Brigit Oelkers op www.socialevraagstukken.nl:
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 markeren een nieuwe fase in de lokale democratie. Politieke partijen zoeken naar hoe ze met maatschappelijke initiatieven om moeten gaan. Waarom niet lokale doe-democraten laten meeschrijven aan de collegeprogramma’s?

In alle verkiezingsprogramma’s vind je teksten over het belang van burgerinitiatieven, eigen kracht en samenredzaamheid, over burger- en overheidsparticipatie en over co-productie tussen overheid en burgers. Dat is geheel conform de tijdgeest, maar makkelijker opgeschreven dan gedaan. Want er zijn ingesleten patronen in politiek, bestuur en bureaucratie die de afstand tussen woord en daad groot maken.

Wij zien in de praktijk hoe de eigen dynamiek van het politieke spel (‘wij bepalen de koers’), de beleidskokers (‘hier moet het inpassen’), de verzorgingsstaat (‘dit regelen we uniform’) en de overheidsbureaucratie (‘zo werken de systemen’) die verandering frustreren. De collegeonderhandelingen na de verkiezingen van 19 maart vormen een cruciaal moment om dat te doorbreken. Maar dat vraagt wel om gerichte actie, zowel van de politiek als van lokale initiatiefnemers.

Volgens Soeterbroek en Oelkers worden het interessante tijden…gooi jij ook je steentje in de vijver?

Lees het hele artikel

So come with me, where dreams are born, and time is never planned. Just think of happy things and your heart will fly on wings forever ~ Peter Pan

 

Van Facebook pagina Gathering of the Vibes

 

Annemarie Wensink (Groen Links) vindt dat van Rijn kansen mist!

Groen Links zal vertegenwoordigd worden bij het politiek café door Annemarie Wensink.
Zij heeft geen foto in kunnen leveren, maar we ontmoeten haar vrijdag bij het debat.

Dit is haar introductie:
Ik ben Annemarie Wensink en woon ruim 8 jaar in ijsselstein,
ik ben al 35 jaar in de jeugdhulpverlening en de zorg werkzaam.
Ik werk nu voor s’ Heerenloo en ben leidinggevende van een woonproject voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening en daarnaast leidinggevende van een aantal teams die hulpverlening bieden aan gezinnen en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking ( met allerlei bijkomende problematiek)
Ik heb 4 volwassen zonen en mijn partner heeft 2 zonen.
ik ben jarenlang intensief mantelzorger geweest en sinds kort voor mijn broer die een herseninfarct heeft gehad en alleen woont in Arnhem.
ik ben dus gepokt en gemazeld wbt de zorg en ik kan mijzelf met recht een ervaringsdeskundige noemen wat betreft de zorg en de jeugdhulpverlening
Daarom sta ik met volle overtuiging achter de standpunten van Groen Links aangaande de de WMO en jeugd en de langdurige zorg.
Ik maak me grote zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn van alle stelselherzieningen en de daarmee gepaarde gaande bezuinigingen.

Dit is mijn pitch:
GroenLinks wil meer invloed van mensen op Wmo
Het kabinet wil veel veranderen in het beleid voor mensen met een beperking.
Als de plannen door gaan, is zorg in de buurt en werk voor mensen met een
arbeidshandicap straks de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Dat biedt kansen, want gemeenten kunnen de zorg dichterbij organiseren en meer inzetten
op preventie Maar met de miljardenbezuiniging van dit kabinet wordt dat een onmogelijke opgave voor gemeenten.
Niet de mensen, maar de bezuinigingen staan voorop.
Mensen en de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, zouden centraal
moeten staan. Maar de discussies gaan helaas vooral over cijfers en beleid. En de discussies worden vooral gevoerd tussen instanties. Het gaat dus niet om wat mensen echt nodig hebben, maar om wat beleidsmakers denken dat nodig is. De mensen om wie het gaat, daar wordt nauwelijks mee gesproken.Over het hoofd van de mensen worden daarmee grote beslissingen genomen.

De gemiste kansen van van Rijn
De Jeugdwet geeft niet alleen een overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten, maar ook een transformatie: preventie en vroegere beschikbaarheid moeten voorkomen dat problemen zo uit de hand lopen dat er veel ingrijpender hulp nodig is. Daarom moet elk kind of gezin zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener of team terechtkomen. Dat vraagt investeringen in vroege signalering van problemen bij kinderen en gezinnen, snelle begeleiding en doorverwijzing waar nodig, voorkomen van wachtlijsten, en goede samenwerking tussen huisarts, scholen, jeugdhulpverleners, kinderpsychiaters, jongerenwerkers, enzovoorts.
inderdaad is er nu te veel versnippering en hangt het vaak van toeval en het doorzettingsvermogen van ouders af of hun kind de juiste zorg krijgt. Het probleem is echter dat Van Rijn tegelijk ingrijpend wil bezuinigen. Iedereen begrijpt dat zo’n transformatie en de daarbij horende reorganisatie in de eerste jaren alleen maar geld kosten. Op termijn kan het in theorie goedkoper worden als de preventie vruchten afwerpt, maar voorlopig zal de jeugdhulp alleen maar duurder worden. Door nu te bezuinigen, kan de transformatie geen succes worden en klagen we over een paar jaar weer net zo hard over de jeugdzorg als nu.

Volgens Bieke Oskam kunnen mensen in de politiek een verschil maken!

Als de zevende deelnemer aan het politiek café, stelt zich voor Bieke Oskam (CDA):
foto bieke oskam

Ik, Bieke, ben geboren op 5 november 1963, ben opgegroeid in Twente, mijn vader komt uit IJsselstein, maar ik woon al tien jaar, met Roland, in IJsselstein.
Ik werk al jaren “in de landelijke politiek” in diverse functies maar ben begonnen bij de CDA-Tweede Kamerfractie. Een prachtige tijd waardoor ik voorgoed verslingerd ben aan de politiek. In de politiek kunnen mensen een verschil maken. Dat gaat soms met kleine stapjes en grote tegenslagen. Maar zonder idealisme en samenwerking verandert er niets en blijft alleen cynisme over. Als mantelzorger, heb ik de afgelopen jaren geleerd dat het belangrijk is dat deze zorg mogelijk is, in goed overleg met werkgevers. En dat mensen soms verzuipen in de ingewikkeldheid van systemen en hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste mensen en loketten. Terwijl ze liever met die toch al zo zware zorg bezig zijn. Als grootste uitdaging voor de komende periode zie ik de nieuwe taken die op de gemeente af komen op het gebied van jeugd en welzijn. Ik hoop dat ik, een heel klein beetje kan helpen om te zorgen dat mensen hulp blijven krijgen als ze die echt nodig hebben.

Mijn belangrijkste pitches zijn:
-de gemeente moet mantelzorgers actief en op maat ondersteunen.
-bij de overgang van taken op gebied van jeugd en welzijn mag er niemand tussen wal en schip vallen.

Bieke heeft uitgebreid gereageerd op de onderwerpen van het politiek café. Dit geeft veel informatie over wat zij en het CDA vinden.

Onderwerp 1. De kracht van vrouwen in de participatiemaatschappij maar ook de rol die vrouwen krijgen, binnen de verschuivingen in het sociale domein rondom (mantel)zorg) en zelfredzaamheid.

De komende tijd verandert er veel op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente krijgt meer taken maar op het budget dat wordt overgeheveld, wordt wel behoorlijk bezuinigd. De overheid verwacht dus van de burger dat deze meer zelf doet. Dat ouderen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen als ze dat kunnen, met wat (meer) hulp van familie en buurt bijvoorbeeld. Dat is op zich prima en geeft kansen. Maar daarbij moet de balans wel goed in de gaten gehouden worden. Het kan niet zo zijn dat alle taken bij steeds dezelfde mensen terecht komen. Dat we van met name vrouwen maar verwachten dat ze én de perfecte moeder zijn, en de perfecte dochter die voor haar hulpbehoevende ouders zorgt en ook nog eens volop meedraait in de maatschappij met (vrijwilligers-)werk. De gemeente kan en moet mensen ondersteunen met goede afspraken, hulp op maat waar dat nodig is en een mantelzorgsteunpunt.
Overigens wordt de term participatie-maatschappij op allerlei manieren gebruikt en misbruikt. Voor het CDA betekent het: kunnen en willen meedoen binnen je mogelijkheden. Degenen die kunnen, moeten de kansen pakken en bijdragen. Voor degene die echt niet kan, moet er een fatsoenlijk vangnet zijn. Daar staan we voor. Altijd.

Onderwerp 2. Economische zelfstandigheid van vrouwen

De economische zelfstandigheid van vrouwen is een grote verworvenheid, die we moeten koesteren en in stand houden. Mijn moeder had geen keuze, ze moest stoppen met werken toen ze in verwachting was. Nu is dat gelukkig beter geregeld, vrouwen hoeven niet meer afhankelijk te zijn van hun echtgenoot. Maar we moeten ook geen beelden opdringen; dat alleen fulltime werken zaligmakend is en iedereen een powervrouw moet zijn a la Heleen Mees. Vrouwen vullen die zelfstandigheid zelf in, in overleg met hun omgeving. Waarbij zorg en arbeid een evenwichtige benadering vragen en persoonlijke keuze zijn. En participatie betekent niet alleen betaald werk doen, dat lukt niet iedereen door bijvoorbeeld gezondheidsklachten of andere beperkingen. Juist dan is mee kunnen doen o zo belangrijk. Daarbij moet bovendien bedacht worden dat die zelfde participatie-maatschappij zonder vrijwilligerswerk en mantelzorg piepend tot stand komt. Waardering dus voor iedereen die meedoet op zijn of haar manier en een steentje bijdraagt.

Onderwerp 3. Toekomstbestendige huisvesting en het gebruik van de publieke ruimten in IJsselstein

We willen graag dat oudere mensen en mensen met een beperking langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Niet wegstoppen in grote kille kolossen. Daarvoor moet wel toekomstbestendig gebouwd worden en moeten we als samenleving op tijd voorzieningen treffen. Dat vraagt vooruitkijken en overleg met zorginstanties en wooncorporaties. De gemeente heeft hierin een ondersteunende en stimulerende taak. Om te zorgen dat er gelijkvloerse woningen worden gebouwd en aanpassingen van bestaande woningen mogelijk zijn. Publieke ruimten moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen met een beperking moeten zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen en niet overal hulp hoeven vragen. Wat niet wegneemt dat het ons allemaal siert als we een handje helpen indien nodig.

Onderwerp 4. Sociale en fysieke veiligheid in de omgeving in samenhang met gezondheid

Kinderen, ouderen en mensen met een fysieke of andere beperking voelen zich vaak kwetsbaarder en zijn dat ook. Een lelijke val door een duw of een losse straattegel heeft grote gevolgen. Zorgen voor meer veiligheid in de buurt is dus heel sociaal en geen kwestie van hardliners en rouwdouwers. Als het veilig is op straat, kunnen mensen zich beter bewegen en meedoen in de maatschappij. Goede openbare verlichting op straat, toezichthouders en een eigen politiebureau blijven dus hard nodig. Vooral op de fiets willen vrouwen zich veilig voelen en niet beperkt. Naast goede verlichting speelt ook sociale veiligheid een belangrijke rol; met elkaar meerijden en een oogje in het zeil houden.

Voorbereidingen politiek café in volle gang

Op 28 februari 2014 organiseert Vrouwen&IJsselstein samen met de Bibliotheek IJsselstein, het politiek café. Het idee om gezamenlijk een politiek café te organiseren ontstond tijdens de Beursvloer van 2013. Daar ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar om met gesloten beurs diensten uit te wisselen. Voor de stichting Vrouwen&IJsselstein is het een prima mogelijkheid om deals te sluiten met andere maatschappelijke organisaties of met private partijen. We bedenken dan een creatieve tegenprestatie.
Op de Beurs bleek dat de Bibliotheek van plan was om een politiek café te organiseren. Vrouwen&IJsselstein had datzelfde plan maar dan wel een debat over onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen. Het tweede doel was ook vrouwen meer bij de politiek te betrekken zodat hun stem op 19 maart een bewuste stem is.
Annemarie Doesburg en Catrien Corstens van de Bibliotheek zijn nauw bij de organisatie betrokken. De Bibliotheek staat nog veel meer als vroeger midden in de samenleving en biedt de mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren, wil een ontmoetingsplek zijn, bindt en verbindt organisaties. Het politiek café is een mooi voorbeeld daarvan.
Ook kun je er prima overleggen, zoals op de foto is te zien. Daarop zijn te zien behalve Catrien, de drie leden van de voorbereidingsgroep: Marja van Rooijen en Leny Gubbi van het bestuur en Hannie Kraaykamp, één van onze vrijwilligers, die een grote bijdrage levert bij de voorbereiding.

href=”https://vrouwenenijsselstein.files.wordpress.com/2014/02/foto-voorbereiding-politiek-cafe-met-bieb.jpg”>foto voorbereiding politiek cafe met bieb

Programma politiek café op 28 februari

PROGRAMMA POLITIEK CAFÉ 28 FEBRUARI 2014
Plaats: Bibliotheek IJsselstein, 2e verdieping
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19 uur)
Sluiting: 22.00 uur
Debatleider: Dieny Scheffer

foto dieny scheffer

Deelnemers:
• Jeanette de Neijs, PvdA
• Anastasia van Noort, VVD
• Marijke van Beukering, D66
• Helga Boterman, SP
• Els Kooy, CU
• Paul Kokkeler, LDIJ
• Bieke Oskam, CDA
• Liseth Oosterbroek(onder voorbehoud), GroenLinks

Globale tijdsindeling
1. 19.30 uur Welkom door Vrouwen en IJsselstein
2. 19.35 Introductie deelnemers
3. 19.45 uur – 21.30 uur Debat aan de hand van stellingen

Per stelling zullen in eerste instantie twee deelnemers gevraagd de discussie aan te gaan. Zij debatteren aan de hand van stellingen over onderwerpen als vrijwilligerswerk, economische zelfstandigheid, huisvesting en sociale veiligheid. En dat allemaal vanuit het perspectief van vrouwen. De stelling wordt ingeleid door de debatleider en geprojecteerd op het scherm. Zonodig kan andere deelnemers ook hun mening gevraagd worden.
De aanwezigen in de zaal kunnen meedoen, er is gelegenheid om vragen te stellen. Per stelling is ongeveer 15 minuten beschikbaar.

4. 21.30 – 22.00 uur Afsluiting, dankwoord, drankje, netwerkborrel. Gelegenheid tot ontmoeting en uitdelen campagnematerialen. Deze kunnen worden neergelegd op de tafels.
5. 22.00 uur Sluiting

%d bloggers liken dit: